Authentication

Pokračováním a potvrzením následujícího uděluji společnosti Technitrade Limited, se sídlem Line Wall Road 13/1, GX111AA Gibraltar, Company No. 115678, souhlas se zpracováním osobních údajů - emailové adresy, telefonu, jména, příjmení a dodací a/nebo fakturační adresy za účelem plnění objednávky sjednané mezi mnou (objednavatel) a dodavatelem. Výše vymezené údaje mohou být předány dopravci (Česká pošta, PPL atd.) za účelem doručení objednaného zboží.

Souhlas uděluji do odvolání nebo do výmazu dat, podle toho, co nastane dříve.

Výmaz osobních údajů:

Osobní údaje zákazníků nakupujících bez registrace jsou trvale smazány následující den po uplynutí 60 dnů od datumu ukončení plnění objednávky.

Osobní údaje registrovaných zákazníků jsou trvale smazány po uplynutí 24 měsíců ode dne registrace nebo posledního přihlášení, pokud mezitím nedošlo k dalšímu přihlášení nebo se v této době neplní objednávka.

Odvolání souhlasu:

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat kdykoliv, pokud se neplní objednávka a mimo ochrannou lhůtu v délce záruční lhůty po plnění objednávky, a to telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem nebo osobně dle kontaktů uvedených na Kontakt. Trvalé smazání osobních údajů bude provedeno bezodkladně.

 

Create an account

Please enter your email address to create an account.

Already registered?

Forgot your password?

This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.

close
scroll